ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050386
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  050386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansoktalingsokjan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโสกตลิ่ง
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  0810541383
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/10/2503
อีเมล์ :
  pirom_pu8688@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าปู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 11:38:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน


นายวิชเยนทร์ คำแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน