ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050388
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  050388
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินตั้งโคกก่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhintungkhokong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านแก่นคำ
ตำบล :
  หินตั้ง
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  hth.2557@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าปู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินตั้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:58:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง


นายกีรติ จิณรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน