ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกิ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050389
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020019
รหัส Obec 6 หลัก :
  050389
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกิ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankoeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเกิ้ง
ตำบล :
  บ้านไผ่
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  272891
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  bankoeng.kkn2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ขอนแก่น เขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:09:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกิ้ง


นายวิวัฒน์ นาฬิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน