ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050390
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  050390
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จตุรมิตรบ้านไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jaturamitbanphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านชุมชนห้วยทราย
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043274690
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/05/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองไผ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:05:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่


นายเกษมสันต์ ธรรมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน