ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050391
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  050391
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไผ่ประถมศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphaiprathomsuksa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคุ้มจัดสรร
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043272844
โทรสาร :
  043273997
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  Banphaikk10sc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองไผ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10:41:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา


นายสมใจ มณีวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน