ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050392
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020020
รหัส Obec 6 หลัก :
  050392
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chomchonbanphaiyingyonguthit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   22   บ้าน-
ตำบล :
  บ้านไผ่
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  273633
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 สิงหาคม 2494
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองไผ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:33:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ


นางสุจิตรา ดวงจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน