ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050393
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020021
รหัส Obec 6 หลัก :
  050393
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPHAISAENTHONGPRACHASAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านชุมชนแสงทอง
ตำบล :
  บ้านไผ่
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  273158
โทรสาร :
  273158
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มีนาคม 2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองไผ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:05:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์


นายมนัส มาซา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน