ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050394
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  050394
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองลุมพุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonglumpuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองลุมพุก
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  274033
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21ก.ค.2494
อีเมล์ :
  nonglumpuk54@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองไผ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:48:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก


นายสมจิตร มณีมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน