ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050395
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020001
รหัส Obec 6 หลัก :
  050395
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประเสริฐแก้วอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PRASERTKAEW-U-TID
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านหลัก กม.14
ตำบล :
  แคนเหนือ
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  273112
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กรกฎาคม 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองไผ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:52:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ


นางตานี ถาเหง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน