ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050396
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  050396
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจันทร์ประสิทธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATJANPRASIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านชุมชนพระธรรมสาร
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043-272171
โทรสาร :
  043-272171
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ก.ค. 2461
อีเมล์ :
  watjan397.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองไผ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:28:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์


นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน