ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเชือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050397
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  050397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดเชือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankudcheak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านกุดเชือก
ตำบล :
  บ้านลาน
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  0897890853
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  Bankudcheak@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านลานป่าปอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 20:50:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดเชือก


นายสุรพล เค้าแคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน