ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามป้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050398
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  050398
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขามป้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khampom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านขามป้อม
ตำบล :
  บ้านลาน
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  260145
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2548
อีเมล์ :
  bankhampom@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านลานป่าปอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 03:07:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขามป้อม


นายสมบูรณ์ ชัยนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน