ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าปอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050399
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  050399
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าปอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpapor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านป่าปอ
ตำบล :
  ป่าปอ
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  211406
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2473
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านลาน ป่าปอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:11:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าปอ


นายบรรจง บุษดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าปอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน