ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050403
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020038
รหัส Obec 6 หลัก :
  050403
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเสือเฒ่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Suatoa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเสือเฒ่า
ตำบล :
  ป่าปอ
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2505
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านลานป่าปอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า


นายสนธยา นามเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสือเฒ่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน