ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050404
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  050404
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองดู่ดอนเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongdoodonpupy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองดู่
ตำบล :
  ป่าปอ
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043228321
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 11:05:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย


นายกรภ้ทร คำโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน