ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050407
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  050407
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongdodonpiasakhabandonpuey
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดอนเปือย
ตำบล :
  ป่าปอ
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  260392
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2539
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:39:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน