ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050408
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020033
รหัส Obec 6 หลัก :
  050408
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างเอี่ยน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansangean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านสร้างเอี่ยน
ตำบล :
  ป่าปอ
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043041143
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านลานป่าปอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:04:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน


นายกรภ้ทร คำโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน