ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050409
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  050409
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทางพาดหนองแวงโอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthangpardnongwaengong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองแวงโอง
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043260227
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กันยายน 2510
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าปู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลในเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 11:11:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง


นางสาวกณกพชร เรืองกรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน