ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050410
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  050410
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งมน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungmon school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านทุ่งมน
ตำบล :
  บ้านไผ่
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  0897111448
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  Thungmon1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไผ่เมืองเพีย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:23:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งมน


นายดาวยศ พลสงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน