ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050411
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020016
รหัส Obec 6 หลัก :
  050411
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมิตรวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Benchamitwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนละม่อม
ตำบล :
  บ้านไผ่
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043454005
โทรสาร :
  043454005
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  benchamit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไผ่เมืองเพีย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 19:40:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม


นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน