ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050412
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020017
รหัส Obec 6 หลัก :
  050412
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเป้าประชาบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpaobrachabumrung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเป้า
ตำบล :
  บ้านไผ่
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043-454045
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  chatza2504@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไผ่เมืองเพีย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:46:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน