ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรูแข้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050414
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  050414
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองรูแข้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongrukhae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองูรูแข้
ตำบล :
  ภูเหล็ก
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  260425
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  nongrukae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าปู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2562 เวลา 09:53:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้


นายธีรศักดิ์ พิลาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรูแข้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน