ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050415
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  050415
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแวงไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongwangrai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองแวงไร่
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043473546
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  nongwaegraischool24@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าปู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 02:17:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่


นายอ่อนสา สุขแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน