ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050416
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  050416
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเก่าน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kaownoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านเก่าน้อย
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  0847898254
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  pirom_pu8688@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าปู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลในเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:04:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย


นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน