ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชีกกค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050418
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020023
รหัส Obec 6 หลัก :
  050418
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชีกกค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  cheekokkro
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านชีกกค้อ
ตำบล :
  เมืองเพีย
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043260199
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   บ้านไผ่เมืองเพีย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเพีย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:50:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชีกกค้อ


นายสมชาย เล่ห์กัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีกกค้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน