ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050419
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  050419
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดู่ใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  dooyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดู่ใหญ่
ตำบล :
  เมืองเพีย
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/06/2481
อีเมล์ :
  dooyai.dooyai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไผ่เมืองเพีย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 12:43:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่


นายชำนาญ ศรีวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน