ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050420
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  050420
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองเพีย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmuangphear
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเมืองเพีย
ตำบล :
  เมืองเพีย
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043286445
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2461
อีเมล์ :
  chleekarl.j@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไผ่เมืองเพีย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เมืองเพีย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:43:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย


นายสุรพล ภูสอดเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพีย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน