ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050421
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  050421
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านละว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlawa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านละว้า
ตำบล :
  เมืองเพีย
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  lawasch1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเพีย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12:49:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านละว้า


นายอุทัย ไลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน