ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050422
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020027
รหัส Obec 6 หลัก :
  050422
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนางขวัญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongnangkwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองนางขวัญ
ตำบล :
  เมืองเพีย
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไผ่เมืองเพีย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเพีย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:18:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน