ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050424
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  050424
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanhuanongnawuanonngio
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองนาวัว
ตำบล :
  หัวหนอง
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  273491
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไผ่เมืองเพีย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หัวหนอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12:13:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว


นายดิเรก ขามคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน