ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050433
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  050433
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนฆ้องวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโนนฆ้อง
ตำบล :
  โนนฆ้อง
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  043041161
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  nonkongwittayakan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 บ้านฝางโซนใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนฆ้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:47:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร


นายอุทัย คงอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน