ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050449
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  050449
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สระแก้วราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srakaewrajbumwung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสระแก้ว
ตำบล :
  บ้านฝาง
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  043041164
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  SKRW_School@Hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก่นฝาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:39:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง


ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน