ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050453
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  050453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandangrassamakee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านแดง
ตำบล :
  บ้านเหล่า
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  043042600
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  kruyu.jija@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านเหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:48:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี


นายประจักร์ ราทะวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน