ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050454
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  050454
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองชาดพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongchadpittayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองชาด
ตำบล :
  บ้านเหล่า
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  043300367
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กันยายน 2493
อีเมล์ :
  samruai.thimachai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม


นายสำรวย ทิมาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน