ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050455
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  050455
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongwangkururajrungsun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองแวง
ตำบล :
  บ้านเหล่า
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  043451635
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มีนาคม 2463
อีเมล์ :
  nangwangkk1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:33:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์


นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน