ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050458
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  050458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระเดื่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kradeuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านกระเดื่อง
ตำบล :
  ป่ามะนาว
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  043260126
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/06/2481
อีเมล์ :
  emme1812@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่ามะนาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 21:12:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระเดื่อง


นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดื่อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน