ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050469
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  050469
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังผือขามป้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangphue-Khampom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านวังผือ
ตำบล :
  ขามป้อม
อำเภอ :
  เปือยน้อย
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40340
โทรศัพท์ :
  213093
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  WUNGPHUKHAMPOM@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายที่ 9 ศูนย์ปราสาทเปือยน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขามป้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:32:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม


นายดนุพล หอศิลาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน