ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050471
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  050471
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nhongnukkreannasatean School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองนกเขียน
ตำบล :
  ขามป้อม
อำเภอ :
  เปือยน้อย
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40340
โทรศัพท์ :
  260403
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  nhongnok@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปราสาทเปือยน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขามป้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:25:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร


นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน