ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050473
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  050473
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหัวขัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanhuakhua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหัวฝาย
ตำบล :
  เปือยน้อย
อำเภอ :
  เปือยน้อย
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40340
โทรศัพท์ :
  043494018
โทรสาร :
  043494068
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/10/2474
อีเมล์ :
  chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปราสาทเปือยน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเปือยน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 07:57:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว


นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน