ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050474
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  050474
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรคามประชาพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trai Kham Pracha Pham Na
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดอนนาโน
ตำบล :
  เปือยน้อย
อำเภอ :
  เปือยน้อย
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40340
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2484
อีเมล์ :
  tiaikham2556@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเปือยน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 07:48:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา


นายประมวล ศรีกุตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน