ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050475
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  050475
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเสียวโคกสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannasiawkoksawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโคกสว่าง
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  เปือยน้อย
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40340
โทรศัพท์ :
  043260610
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กรกฎาคม 2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปราสาทเปือยน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 18:52:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน