ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050476
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  050476
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระแก้วประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BARN SAKAEWPRACHASUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสระแก้ว
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  เปือยน้อย
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40340
โทรศัพท์ :
  043-260611
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ก.ย.2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาปราสาทเปือยน้อย ที่ 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:16:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์


นายสงวน ศิรินารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน