ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050477
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  050477
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังหินเก่าค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwanghinkoakor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวังหิน
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  เปือยน้อย
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40340
โทรศัพท์ :
  043-494331
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2481
อีเมล์ :
  wanghin_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 10 วังม่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเปือยน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:33:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ


นายสวัสดิ์ ปิกะตัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน