ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกนาค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050480
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  050480
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโสกนาค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SOKNARK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโสกนาค
ตำบล :
  วังม่วง
อำเภอ :
  เปือยน้อย
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40340
โทรศัพท์ :
  0819642353
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคมพ.ศ.2482
อีเมล์ :
  soknark_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:59:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโสกนาค


นางเกศรินยา แสงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกนาค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน