ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050481
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  050481
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  hauypong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยโป่ง
ตำบล :
  วังม่วง
อำเภอ :
  เปือยน้อย
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40340
โทรศัพท์ :
  098109181
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  monludee.cid@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังม่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 18:37:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง


นายวชรปกรณ์ ทองน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน