ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050482
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  050482
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยแร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huayrae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านห้วยแร่
ตำบล :
  วังม่วง
อำเภอ :
  เปือยน้อย
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40340
โทรศัพท์ :
  043260463
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2584
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังม่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 16:17:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยแร่


นางกิ่งฟ้า ไชยนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน