ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050492
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010164
รหัส Obec 6 หลัก :
  050492
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโจดศรีวิชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjodseevichai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านใหม่ชัยพร
ตำบล :
  พระบุ
อำเภอ :
  พระยืน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40320
โทรศัพท์ :
  043 212846
โทรสาร :
  043212846
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  sasitornphanlopsriphan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพระบุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย


นายพรชัย บุญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน