ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050564
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050264
รหัส Obec 6 หลัก :
  050564
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khaowong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเขาวง
ตำบล :
  วังสวาบ
อำเภอ :
  ภูผาม่าน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40350
โทรศัพท์ :
  0-4343-8293
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10042522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาม่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังสวาบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:07:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาวง


นายอาทิตย์ ทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน