ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสวาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050566
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050263
รหัส Obec 6 หลัก :
  050566
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังสวาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺฺBAN WANGSAWAB SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านวังสวาบ
ตำบล :
  วังสวาบ
อำเภอ :
  ภูผาม่าน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40350
โทรศัพท์ :
  0-4343-8291
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  Wangsawab@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังสวาบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:47:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังสวาบ


ว่าที่ร้อยตรีสะไกร โสมาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสวาบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน