ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองคอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050568
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050256
รหัส Obec 6 หลัก :
  050568
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสองคอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangsongkon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสองคอน
ตำบล :
  นาฝาย
อำเภอ :
  ภูผาม่าน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40350
โทรศัพท์ :
  099-8792306
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 สิงหาคม 2490
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาม่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาฝาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสองคอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน